Šeit ir informācija par to, kā SIA 1Partner Latvia, reģ.nr. 40203137225, juridiskā adrese Lielirbes iela 1, Rīga, LV-1046 (turpmāk – ”Kompānija”), apstrādā fizisko personu datus. Kompānija ir datu pārzinis un atbild par personas datu apstrādi.

1. Kompānija apstrādā jūsu personas datus nolūkā ar jums noslēgt un izpildīt līgumu par starpniecības pakalpojumiem. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas (b) un (f) punkts. Kompānijas leģitīmā interese ir pienācīgi izpildīt šāda līguma saistības. Ja jūs neiesniedzat personas datus, Kompānijai var rasties grūtības noslēgt vai izpildīt līgumu.

2. Jūsu personas dati var tikt nodoti Kompānijas darbiniekiem, aģentiem un pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, juridisko, grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem.

3. Lai lūgtu piekļuvi, labojumus, datu dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, vai norādītu uz citiem datu apstrādes jautājumiem, aicinām jūs sazināties ar Kompāniju, rakstot uz tās juridisko adresi. Ja Kompānijas rīcība neatbilst tiesību aktiem, un jūs nevarat šo jautājumu atrisināt, sazinoties ar Kompāniju, tad jums ir tiesības vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā.

4. Jūsu personas dati tiks uzglabāti līdz starpniecības līguma izpildei, kā arī likumā noteikto noilguma periodu. Tiesvedības gadījumā dati tiks uzglabāti līdz šādas tiesvedības beigām. Ja personas datu glabāšanu pieprasa likums, Kompānija ievēros likuma prasības.

5. Ja jūs esat sazinājies ar Kompāniju nekustamā īpašuma apskatei, tad Kompānija apstrādās jūsu personas datus šādiem nolūkiem, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem, lai organizētu nekustamā īpašuma apskati, lai pierādītu nekustamā īpašuma apskates faktu (līguma izpildei ar nekustamā īpašuma īpašnieku), lai ar jūsu piekrišanu nosūtītu jums informāciju par līdzīgiem nekustamajiem īpašumiem uz e-pastu, vai arī sazinātos ar jums pa tālruni, lai piedāvātu šādu nekustamo īpašumu apskati. Jūsu personas dati līguma izpildei tiks apstrādāti uz leģitīmo interešu pamata: pierādīt nekustamā īpašuma īpašniekam, ka Kompānija veic savu saistību izpildi saskaņā ar starpniecības līgumu. Ja jūs nesniedzat šo informāciju, Kompānija nevar pierādīt, ka nekustamā īpašuma apskate ir veikta.

6. Attiecībā uz informācijas sniegšanu sakarā ar jūsu jautājumu vai lūgumu, kā arī par līdzīgiem nekustamajiem īpašumiem, jūsu personas dati tiks apstrādāti uz piekrišanas pamata, un jūsu piekrišana un personas datu iesniegšana ir brīvprātīga. Ja jūs to nesniegsiet, tad Kompānija ar jums nesazināsies, tajā skaitā, nolūkā informēt par līdzīgiem nekustamajiem īpašumiem.

7. Savu piekrišanu jūs varat atsaukt jebkurā laikā, rakstot uz Kompānijas juridisko adresi, taču tas neietekmēs personas datu apstrādes, kas veikta pirms šāda piekrišanas atsaukuma, likumību. Ja jūs sniedzāt piekrišanu, kā norādīts augstāk, tad jūsu personas dati tiks uzglabāti līdz brīdim, kad piekrišana tiks atsaukta. Ja piekrišana tiks atsaukta, tad Kompānija turpmāk vairs ar jums nesazināsies nolūkā informēt par līdzīgiem nekustamajiem īpašumiem.